Typy projektów

Projekty inwestycyjne

Tworzenie i rozwój istniejących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki

Projekty br

Projekty B+R

Zaplecze oraz działalność badawczo-rozwojowa (na różnym poziomie zaawansowania), innowacje.

Projekty szkoleniowo - edukacyjne

Tworzenie nowych miejsc żłobkowych i przedszkolnych w placówkach oświatowych

Odnawialna energia

Infrastruktura

Odnawialne źródła energii