Oferta

Poznaj naszą ofertę

Nasza oferta skierowana jest do firm z praktycznie wszystkich sektorów gospodarki, planujących realizację projektów z udziałem funduszy unijnych. W ramach swoich usług oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację oraz przeprowadzenie naszych Klientów przez cały proces realizacji projektu, od planowania do zakończenia okresu jego trwałości. Dowiedz się więcej na temat formy współpracy i jej poszczególnych etapów.

 

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

  • przedsiębiorcy (sektor MŚP i duże przedsiębiorstwa)
  • przetwórstwa rolno-spożywcze
  • sektor badań i rozwoju
  • sektor edukacji – placówki przedszkolne i żłobki
  • sektor hodowli i przetwórstwa rybnego
  • sektor medyczny i farmaceutyczny
  • sektor portowo-logistyczny
  • ochrona środowiska
  • odnawialne źródła energii