Forma współpracy

Jesteś zainteresowany współpracą? Poznaj szczegóły.

Praca naszego zespołu opiera się zawsze na analizie potrzeb Klienta, dzięki temu możliwe jest znalezienie najlepszego rozwiązania i zaplanowanie projektu z realnymi szansami na realizację.

Współpraca z naszymi Klientami zawsze przebiega etapowo, według sprawdzonego schematu, wypracowanego w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Dzięki temu każdy projekt objęty jest przez nas kompleksowym wsparciem, od początku do końca.

 

Analiza potrzeb i potencjału planowanego projektu

omawiamy projekt, jego założenia i kształt, przedstawiamy dostępne instrumenty finansowe i informujemy o wiążących się z nimi warunkami, dopasowujemy projekt do wybranego źródła finansowania, Pomagamy zaplanować inwestycję tak, aby jak największa jej część kwalifikowała się do dofinansowania

 

Przygotowanie i złożenie dokumentacji

weryfikujemy spełnienie wszystkich aspektów formalnych związanych z konkretnym, wybranym konkursem. Przygotowujemy wniosek aplikacyjny oraz biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz przeprowadzamy symulację oceny w oparciu o kryteria konkursu, na bieżąco monitorujemy harmonogram naboru i składamy dokumentację w odpowiednim momencie

 

Obsługa projektu

kontrolujemy proces weryfikacji, kontaktujemy się z instytucją pośredniczącą, składamy niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia w trakcie oceny projektu

 

Rozliczanie

udzielamy wsparcia merytorycznego na poziomie rozliczania, tworzymy wnioski o płatność wraz z załącznikami, opisujemy dokumenty finansowe projektu zgodnie z wymogami

 

Audyt

nadzorujemy realizację projektu zgodnie z harmonogramem oraz pod kątem założeń przyjętych w złożonej dokumentacji, z uwzględnieniem umowy o dofinansowanie i poprawności oznaczeń, tworzymy wymagane raporty okresowe oraz przygotowujemy projekty do kontroli.

Zawsze przy podejmowaniu współpracy staramy się realnie ocenić szanse na pozyskanie dofinansowania jeszcze przed wnioskowaniem, unikając tym samym sytuacji, grożących odrzuceniem wniosku – przede wszystkim liczy się dla nas skuteczność.