Przedsiębiorstwo technik uzdatniania wód Ekopartner

Przebudowa hali produkcyjnej do wytwarzania produktów znajdujących zastosowanie w ciepłownictwie, chłodnictwie, wodociągach oraz instalacjach przemysłowych

Skiba Krystian

Budowa specjalistycznego ośrodka dla osób z alergiami i chorobami układu oddechowego z wdrożeniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Słoneczne Wzgórze

Budowa nowoczesnego centrum opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, z wdrożeniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.